Ev0^SQL^

Test inteligencie
Zárobok na internete

Hudba v cs

Radi pocuvate hudbu???? Da sa pocuvat aj v csku .Ma to ale nevyhodu, že nepočujete kroky hracov. Je to veľmi jednoduché, pričom nepoužijeme žiadny iný softvér...


V zložke .../cstrike stačí vytvoriť priečinok napr. hudba. Potom do tohoto priečinku nakopírovať pesničky, ktoré však musia byť .mp3 ! Pesničkám, pre lepšiu priehľadnosť dajte jednoduché názvy.

Po spustení CS si otvorte konzolu a mp3 spustíte príkazom: mp3 play "hudba/vášnázov.mp3". Pesničky však musíte púšťať každú zvlášť. Vypnete ich jednouchým príkazom do konzoly - mp3 stop

 

 
Test inteligencie
Zárobok na internete