Ev0^SQL^

Test inteligencie
Zárobok na internete

HLTV

Neviete ako dostať HLTV ( Half - life TV ) na server? Dnes si ukážeme ako na to...

Budeme na to potrebovať hltv.exe

  • Pre steamerov
Spustíte Steam a prejdeme na View > Tools. Dvojitým kliknutím nainštalujeme Dedicated server. Po ukončení inštalácie spustíme hltv.exe. ( ...Steam/SteamApps/vašemeno/dedicated server/hltv.exe )

Otvorí sa Vám HLTV konzola, do ktorej budeme zadávať príkazy.

1. Zadáme meno HLTV -> napíšeme name "vášnázov" ( napr. name HLTV chaotik.cz )
2. Delay zmeníme príkazom delay "hodnota" (napr. delay "90" )
3. Ak sa chcete napojiť na server s heslom je potrebné zadať heslo na server -> napíšeme serverpassword "hesloservera" ( napr. serverpassword "cw" )
4. Ďalej pripojíme HLTV na server a to tak, že napíšeme --> connect "IP+port" ( napr. arcturus.chaotik.20175)
5. HLTV už máme na servery a stačí už len zadať príkaz na nahrávanie, napíšeme -> record "vášnázov" ( napr. record "auto" )

Nahrávanie ukončíme príkazom "stop". Celé HLTV vypneme príkazom "quit".

Demo nájdeme ...Steam/SteamApps/vašemeno/dedicatedserver/ a spustíme ho tak, že nahraté demo skopírujeme do .../Steam/SteamApps/vaše meno"/counter-strike/cstrike/, spustíme CS, otvoríme konzolu a zadáme -> viewdemo "názovdema.dem". ( napr. viewdemo "laddercw.dem )

  • Pre Non - Steamerov
U Non - Steam hltv.exe nájdeme ...Valve/hltv.exe

Postup je ten istý ako u Steam verzie.

Demo nájdeme ...Valve/cstrike/.

 
Test inteligencie
Zárobok na internete