Ev0^SQL^

Test inteligencie
Zárobok na internete

Desatoro-cs

1. Nebudeš mat iného boha miesto mna - clan leadera.
2. Nezneužiješ meno klanu svojho, inak ta stihne trest.
3. Dbaj na den odpočinku. Šesť dní budeš trénovať, siedmy den pôjdeš piť.
4. uctievaj clan leadera svojho.
5. Nezabiješ iného člena klanu.
6. Nezosmilnýš s iným klanom.
7. Nepokradeš.
8. Nevydáš proti bližnemu svojmu cheatu zlého.
9. Nebudeš tužiť po žene blyžneho svojho - musíš hráť.
10. Nebudeš tužiť po ničom, co patrí tvojmu blyžnemu - i pre teba má super gulku
 
Test inteligencie
Zárobok na internete